ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
ข่าวประจำวัน
ดูดวงออนไลน์
เกมส์
ท่องเที่ยว
รถยนต์
 
เนื้อเพลง
หาเพื่อน
สุขภาพ
ประกาศซื้อขาย
หางาน
ค้นหา


อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จัดเสวนา “ทิศทางความต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย”

หน้าแรก > ข่าวสุขภาพ-การแพทย์ > อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จัดเสวนา “ทิศทางความต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย”
ผู้โพส : Admin / วันที่โพส : 2018-02-13 11:15:01
คำค้นหา : อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น


อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จัดเสวนา “ทิศทางความต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย”
          เนื่องด้วยบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด จะจัดงาน Medical Devices ASEAN (MDA) 2018 งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ ที่ครอบคลุมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมทั่วไป ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวินิจฉัย ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ เทคโนโลยีและระบบไอที รวมไปถึงวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
          และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย ผู้จัดงานฯ จึงจัดเสวนาพิเศษเรื่อง "ทิศทางความต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย" เพื่อให้ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ รวมไปถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ และการดูแลรักษาสุขภาพ ทราบถึงทิศทางความต้องการจากในแง่มุมของผู้ใช้งาน และบุคลากรด้านการแพทย์ทั้งจากทางภาครัฐและภาคเอกชนที่จะมาร่วมเสวนา โดย
          - นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
          - นายแพทย์ชัยยศ คุณานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)
          - เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย
          - คุณเมธี พฤฒิสาลิกร Chief Operating Officer บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health)

          ทั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญรับฟังเสวนาพิเศษ หัวข้อ "ทิศทางความต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย" พร้อมทั้งอัพเดตนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศที่ต้องการจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ จังหวัดกรุงเทพฯ
          กำหนดการ
          13.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน / สื่อมวลชน
          14.00 น. กล่าวต้อนรับ และแนะนางานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์
          โดย นางสาวนิชา อัครเมธากุล ผู้จัดการโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จากัด
          14.10 น. เสวนาหัวข้อ "ทิศทางความต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย"
          ผู้ดาเนินรายการ: คุณอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
          ผู้ร่วมเสวนา
          นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
          นายแพทย์ชัยยศ คุณานุสนธิ์ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
          เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย
          15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
          15.15 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การบริการทางวิศวกรรมการแพทย์สาหรับธุรกิจโรงพยาบาลและอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ในอนาคต" โดย คุณเมธี พฤฒิสาลิกร Chief Operating Officer บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จากัด (N Health)
          15.35 น. จบงาน

ขอขอบคุณ เนื้อหาจาก ThaiPr.net
แสดงความคิดเห็น
ชื่อผู้โพส
รายละเอียด
อีโมติคอน

 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ