ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
ข่าวประจำวัน
ดูดวงออนไลน์
เกมส์
ท่องเที่ยว
รถยนต์
 
เนื้อเพลง
หาเพื่อน
สุขภาพ
ประกาศซื้อขาย
หางาน
ค้นหา


สำนักงานประกันสังคม เยี่ยมโรงพยาบาล ร่วมสิทธิ์ประกันสังคม เครือรามฯ จ.เชียงใหม่

หน้าแรก > ข่าวสุขภาพ-การแพทย์ > สำนักงานประกันสังคม เยี่ยมโรงพยาบาล ร่วมสิทธิ์ประกันสังคม เครือรามฯ จ.เชียงใหม่
ผู้โพส : Admin / วันที่โพส : 2017-09-12 23:15:01
คำค้นหา : โรงพยาบาลลานนา


สำนักงานประกันสังคม เยี่ยมโรงพยาบาล ร่วมสิทธิ์ประกันสังคม เครือรามฯ จ.เชียงใหม่
          นางลักขณา บุญสนอง รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะประกอบด้วย นางกรรณิการ์ พฤกษชาติ ผู้อำนวยการ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ,นางสาวรุ่งนภา ทองเมือง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ , นพ.เสรี ศรีสันต์ และ พญ.บุญรอด แสงอังคนาวิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบ จากสำนักงานประกันสังคมและนางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมให้คำแนะนำ ร่วมกับผู้บริหาร โรงพยาบาลในความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม 3 โรง เครือโรงพยาบาลรามคำแหง จังหวัดเชียงใหม่ อันประกอบไปด้วย โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลเทพปัญญา และโรงพยาบาลหริภุญไชย จังหวัดลำพูน ทั้งนี้เพื่อหารือร่วมกันในการให้บริการแก่ผู้ประกันตน
          ประเด็นการร่วมหารือครั้งนี้ ได้แก่ เรื่องปัญหาทั่วไป และปัญหาการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล แก่ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม ในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน , การทบทวนเกณฑ์การตั้งเบิกตามหลักเกณฑ์ DRG และการเบิกจ่ายกรณีโรคเรื้อรัง
          โดยผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย นพ.สุเมธ ฮั่นตระกูล ประธานบริหาร งานประกันสังคม เครือรามคำแหง เชียงใหม่ , นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา , นพ.พัฒนา โพธิ์สุยะ นพ.นพพร นิวัฒนนันท์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเทพปัญญา, นพ.วัชระ สนธิชัย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหริภุญชัย ลำพูน และทีมเจ้าหน้าที่แผนกทบทวนทรัพยากรทางการแพทย์ (UR) ของทั้ง 3 โรงพยาบาล
          ซึ่งในขณะนี้ สถานการณ์จำนวนผู้ประกันตนกับ 3 โรงพยาบาลเครือรามคำแหงเชียงใหม่นี้ รวมกันทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่มากที่สุดในภาคเหนือ
          โดยโรงพยาบาลลานนา มีศักยภาพในการรองรับผู้ประกันตน 140,000 คน ในขณะนี้มียอดผู้ประกันตน 132,000 คน , โรงพยาบาลเทพปัญญา ทำสัญญารองรับผู้ประกันตน 45,000 คน ในขณะนี้มียอดผู้ประกันตน 33,000 คน และโรงพยาบาลหริภุญไชย จังหวัดลำพูน มีศักยภาพในการรองรับผู้ประกันตน 96,000 คน และมียอดผู้ประกันตน 45,000 คน (ข้อมูลโดยประมาณ ณ วันที่ 5 กันยายน 2560)

 
ขอขอบคุณ เนื้อหาจาก ThaiPr.net
 ข่าวล่าสุด
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อผู้โพส
รายละเอียด
อีโมติคอน

 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ